Category Archives: Uncategorized

STATISTIKA I ODLIČNI UČENICI NA KRAJU PRVOG KLASIFIKACIONOG PERIODA 2021-22

STATISTIKA

ODLIČNI UČENICI

Konkurs za upis vanrednih kandidata za školsku 2021/22. Godinu

Detaljnije

NAKNADNI KONKURS ZA UPIS UČENIKA U I RAZRED ZA ŠKOLSKU 2021/2022. GODINU

Prijava na Konkurs podnosi se 18 i 19.avgusta 2021. godine (od 0 do 24 časa) i 20. avgusta 2021. godine (do 15 časova).
Prijava na Konkurs podnosi se elektronski na adresu www.upisi.edu.me. Učenik koji prvi put koristi aplikaciju za upis potrebno je da se prethodno registruje. Za učenike/roditelje koji nemaju mogućnost online prijave ili je potrebno detaljnije informisanje oko obrazovnih progrma mogu doći u školu u periodu od 18.08.2021. do 20.08.2021. u terminu od 10:00 do 13:00h.
Detalje konkursa pogledajte na sledećoj adresi

RANG LISTA UPISA U PRVI RAZRED ZA ŠKOLSKU 2021-22 GODINU

PRVI DAN UPISA – 28.06. – 15:00h

DRUGI DAN UPISA – 29.06. – 15:00h

TREĆI DAN UPISA – 30.06. – 15:00h

ČETVRTI DAN UPISA – 01.07. – 15:00h

KONKURS ZA UPIS UČENIKA U I RAZRED ZA ŠKOLSKU 2021/2022. GODINU

KONKURS

ZA UPIS UČENIKA U I RAZRED

ZA ŠKOLSKU 2021/2022. GODINU – detaljnije

REZULTATI STRUČNE TEORIJE – JUN 2021.

ODJELJENJE III-7

RASPORED POLAGANJA STRUČNO – TEORIJSKOG PREDMETA ZA JUN 2021

ELEKTROTEHNIČAR RAČUNARA IV-1

PREZENTACIJA UPISA UČENIKA U PRVI RAZRED ZA ŠKOLSKU 2020/21. GODINU

STATISTIKA NA KRAJU DRUGOG KLASIFIKACIONOG PERIODA 2020-21

STATISTIKA

ODLIČNI UČENICI

STATISTIKA NA KRAJU PRVOG KLASIFIKACIONOG PERIODA 2020-21

STATISTIKA
ODLICNI UCENICI