Monthly Archives: Juni 2019

PRELIMINARNA RANG LISTA UPISA U PRVI RAZRED, ŠKOLSKA 2019/20. GODINA

PRVI DAN UPISA 17.06.2019.

DRUGI DAN UPISA 18.06.2019.

TREĆI DAN UPISA 19.06.2019.

ČETVRTI DAN UPISA 20.06.2019.

PETI DAN UPISA 21.06.2019.

 

STATISTIKA NA KRAJU NASTAVNE 2018-19 GODINE

SPISAK ODLIČNIH UČENIKA NA KRAJU NASTAVNE GODINE

STATISTIKA NA KRAJU NASTAVNE GODINE

REZULTATI STRUČNI ISPITI – JUNSKI ISPITNI ROK 2019 GODINE

ELEKTROTEHNIČAR/KA RAČUNARA  STRUČNO TEORIJSKI PREDMET  –  STRUČNI RAD

ELEKTROTEHNIČAR/KA MULTIMEDIJA  STRUČNO TEORIJSKI PREDMET  –  STRUČNI RAD

ELEKTROTEHNIČAR/KA ENERGETIKE  STRUČNO TEORIJSKI PREDMET  –  STRUČNI RAD

EKONOMSKI TEHNIČAR  STRUČNO TEORIJSKI PREDMET  –  STRUČNI RAD

TEHNIČAR/KA MARKETINGA I TRGOVINE  STRUČNO TEORIJSKI PREDMET  –  STRUČNI RAD

PRAVNO ADMINISTRATIVNI TEHNIČAR I ADMINISTRATOR  STRUČNO TEORIJSKI PREDMET  –  STRUČNI RAD

AUTOELEKTRIČAR  STRUČNO TEORIJSKI PREDMET  –  STRUČNI RAD

ELEKTROINSTALATER  STRUČNO TEORIJSKI PREDMET  –  STRUČNI RAD

KONKURS ZA UPIS UČENIKA U I RAZRED

KONKURS ZA UPIS UČENIKA U I RAZRED  ZA ŠKOLSKU 2019/2020. GODINU

Dokumenta se podnose od 17.06. do 21.06.2019.godine od 8:00 do 14:00h

detaljno

STRUČNI ISPITI – JUNSKI ISPITNI ROK 2019 GODINE

Raspored polaganja stručno teorijskog predmeta i odbrane stručnog rada

ELEKTROTEHNIČAR/KA RAČUNARA  STRUČNO TEORIJSKI PREDMET  –  STRUČNI RAD

ELEKTROTEHNIČAR/KA MULTIMEDIJA  STRUČNO TEORIJSKI PREDMET  –  STRUČNI RAD

ELEKTROTEHNIČAR/KA ENERGETIKE  STRUČNO TEORIJSKI PREDMET  –  STRUČNI RAD

EKONOMSKI TEHNIČAR  STRUČNO TEORIJSKI PREDMET  –  STRUČNI RAD

TEHNIČAR/KA MARKETINGA I TRGOVINE  STRUČNO TEORIJSKI PREDMET  –  STRUČNI RAD

PRAVNO ADMINISTRATIVNI TEHNIČAR I ADMINISTRATOR  STRUČNO TEORIJSKI PREDMET  –  STRUČNI RAD

AUTOELEKTRIČAR  STRUČNO TEORIJSKI PREDMET  –  STRUČNI RAD

ELEKTROINSTALATER  STRUČNO TEORIJSKI PREDMET  –  STRUČNI RAD