Monthly Archives: August 2021

NAKNADNI KONKURS ZA UPIS UČENIKA U I RAZRED ZA ŠKOLSKU 2021/2022. GODINU

Prijava na Konkurs podnosi se 18 i 19.avgusta 2021. godine (od 0 do 24 časa) i 20. avgusta 2021. godine (do 15 časova).
Prijava na Konkurs podnosi se elektronski na adresu www.upisi.edu.me. Učenik koji prvi put koristi aplikaciju za upis potrebno je da se prethodno registruje. Za učenike/roditelje koji nemaju mogućnost online prijave ili je potrebno detaljnije informisanje oko obrazovnih progrma mogu doći u školu u periodu od 18.08.2021. do 20.08.2021. u terminu od 10:00 do 13:00h.
Detalje konkursa pogledajte na sledećoj adresi