STRUČNI KADAR

Uprava škole

Ime i prezime
Zanimanje
Kontakt email
Telefon
1. Miodrag Ivezić step. specijaliste (240 ects) elektronika, telekom. i racunari miodrag.ivezic@gmail.com 068/443-765
2. Miladin Peković pom. direktora m.pekovic@t-com.me 067/306-777
3. Nada Šebek sekretar
4. Boško Šebek računovođa

Aktiv elektro grupe predmeta

Ime i prezime
Zanimanje
Kontakt email
Telefon
1. Gordana Radović dipl. ing el radovic_goca@yahoo.com 069/466-313
2. Vera Radović dipl. ing el vera.radovic@hotmail.com 069/372-433
3. Dragan Marković dipl ing el-inf dramar@t-com.me
4. Grbović Senida step. specijaliste (240 ects). energetika i automatika
5. Danko Konatar dipl. ing el dnkkntr@gmail.com
6. Miladin Obradović dipl. ing el micko1960.0.b@gmail.com 067/244-908
7. Aida Dobardžić step. specijaliste (240 ects). inž. elektr. i računar. adobardzic@yahoo.com 069/371-536
8. Dragan Simonović dipl. ing el dragan.simonovic@ees-bp.edu.me
9. Alen Šabanović dipl. ing el
10. Enes Džogović dipl. ing el
11. Leposava Dulović step. specijaliste (240 ects)
12. Velibor Karličić dipl. ing el altibp@gmail.com 069/336-599
13. Danijela Karličić dipl. ing el dani.karlicic@gmail.com 069/363-763
14. Radović Mira step. specijaliste (240 ects) primijejeno računarstvo
15. Marina Karadžić step. specijaliste (240 ects)
16. Dragoslav Kljajević dipl. ing maš. draoslav.kljajevic@ees-bp.edu.me
17. Asim Mahmutović step. specijaliste (240 ects) inž. elektr. i računar. asimmahmutovic5@gmail.com
18. Tatjana Rakonjac step. specijaliste rakonjactanjacg@gmail.com 069/017-402
19. Miodrag Pajović ing el dagibp@t-com.me 067/226-326
20. Obradović Bojana ing. elektrotehnike
21. Rovčanin Olivera prof. informatike

 

Aktiv ekonomske grupe predmeta

Ime i prezime
Zanimanje
Kontakt email
Telefon
1. Čorović Ranko dipl .ecc
2. Tufo Lukač dipl .ecc tufo.lukac@hotmail.com 068/200-354
3. Maslovarić Tamara dipl .ecc
4. Milka Rakonjac dipl .ecc
5. Aleksandra Bogavac dipl .ecc bogavac.aleksandra@gmail.com 068/104-203
6. Vanja Veličković dipl .ecc v-vanja@t-com.me
7. Todo Veličković dipl .ecc todovelickovic@hotmail.com 068/661-834
8. Tanja Omerhodžić dipl .ecc tanja.omerhodzic60@gmail.com 069/224-724
9. Branka Veličković dipl .ecc
10. Danijela Lasica dipl .ecc
11. Ćeranić Ilda dipl .ecc

 

Aktiv fizičkog vaspitanja

Ime i prezime
Zanimanje
Kontakt email
Telefon
1. Igor Šćepanović prof. fizičkog
2. Sejo Numanović prof. fizičkog
3. Zoran Šebek prof. fizičkog

Aktiv hemije, biologije i fizike

Ime i prezime
Zanimanje
Kontakt email
Telefon
1. Rajka Šebek prof. hemije rajkasebik@gmail.com 069419-897
2. Vesna Veličković prof. biologije
3. Pavićević Dušica prof. fizike

Aktiv za matematiku

Ime i prezime
Zanimanje
Kontakt email
Telefon
1. Bubanja Danka prof. matematike
2 .Drobnjak Ana prof. matematike
3. Konatar Đurđina prof. matematike
4. Ljiljanić Mirko prof. matematike

Aktiv za Crnogorski jezik i knjizevnost

Ime i prezime
Zanimanje
Kontakt email
Telefon
1. Novovic Mila prof.maternji jezik milanovovic@gmail.com
2. Šukovic Danijela prof.maternji jezik
3. Đurovic Ljiljana prof.maternji jezik
4. Sošic Zoran prof.maternji jezik zoran.sosic@ees-bp.edu.me 069/333-194
5. Španjevic Milka prof.maternji jezik

Aktiv za strani jezik

Ime i prezime
Zanimanje
Kontakt email
Telefon
1. Rakonjac Aleksandra prof. Engleskog jezika alerak1504@gmail.com 069/055-958
2. Rabrenovic Aleksandar prof. Engleskog jezika
3. Ćinćur Jelana prof. Engleskog jezika
4. Lakcevic Slavka prof. Engleskog jezika

Aktiv društvene grupe predmeta

Ime i prezime
Zanimanje
Kontakt email
Telefon
1. Radomir Ćinćur prof. istorije rcincur@t-com.me 069/630-333
2. Milimir Šćekić prof. geografije

3. Bogić Jovanović

prof. filozofije bogijovanovic@gmail.com 067/567-455
4. Sanja Radojević prof. psihologije

Aktiv pravne grupe predmeta

Ime i prezime
Zanimanje
Kontakt email
Telefon
1. Ivka Lalević dipl. pravnik
2. Danka Otović step. specijaliste (240 ects) otovicdanka@yahoo.com
3. Ervina Međedović Čikić step. specijaliste (240 ects) ervinacikic@gmail.com
4. Drobnjak Milena dipl. pravnik drobnjak.milena@yahoo.com 069/561-761

Stručni saradnici

Ime i prezime
Zanimanje
Kontakt email
Telefon
1. Nedović Tatjana pedagog tanja_nedovic@hotmail.com
2. Šćekić Radmila bibliotekar

Pomoćni radnici

Ime i prezime
Zanimanje
Kontakt email
Telefon
1. Femić Rade domar
2. Rabrenović Bojana čistačica
3. Mašković Stanica čistačica
4. Lasica Lucija čistačica
5. Hajduković Ivana čistačica
6. Hajduković Ljiljana čistačica
7. Rabrenović Milorad ložač
8. Joksimović Marina čistačica
9. Bošković Milena čistačica