O NAMA

Škola  je  zavedena    kod    Privrednog  suda  u     Podgorici  16.12.2004.  godine, rješenjem broj       8-0004723/002    pod   nazivom: JU     SREDNJA ELEKTRO-EKONOMSKA ŠKOLA  sa sjedištem u Bijelom Polju, Ul. Volođina  b.b.

Srednja elektro-ekonomska škola u Bijelom Polju, počela je sa radom 02.01.1992.god. pod nazivom: Mješovita srednja škola –Bijelo Polje .

 

Djelatost Škole je:

 

Srednje obrazovanje za rad i dalje školovanje u trajanju od tri i četiri godine, područja rada elektrotehnika i ekonomija, pravo, administracija. Učenici obavljaju praksu u školskoj radionici i u autoelektričarskim, elektroinstalaterskim i elektromehaničarskim radionicama u gradu kao i kod poslodavaca sa kojim su sklopili ugovor o dualnom obrazovanju (za treći stepen stručnosti).

Profesionalna praksa se takođe obavlja na isti način po zakonu predviđeni broj dana. Redovnu nastavu pohađa 751 učenika raspoređenih u 28 odjeljenja, dva područja rada i 15 obrazovnih programa, od čega deset na četvrtom stepenu i pet na trećem stepenu stručnosti.

Nastavni proces realizuju  59 nastavnika teorijske i praktične nastave, a koletiv ima 73 radnika. I pored toga što po broju učenika i uposlenih radnika ne pripada velikim školama, predstavlja izuzetno složen obrazovno vaspitni, a i poslovni sistem. Naša Škola na osnovu dosadašnjih rezultata rada, ocjena stručnih organa, opremljenosti, organizacije rada, i dr. spada u kategoriju solidnih. No, i pored toga što svake godine školu opremamo sve više, zahtjevi Aktiva su sve veći za nastavnim sredstvima kako bi novi programi i nove tehnologije bile učenicima što bliže.