ISPITNA PITANJA 2020-21

UPUTSTVO ZA IZRADU STRUČNOG RADA

ELEKTROTEHNIČAR/KA RAČUNARA

 1. Aplikativni softver i multimedija
 2. Baze podataka  –  Skripta za polaganje stručno-teorijskog predmeta
 3. Računarske mreže
 4. Programiranje

ELEKTROTEHNIČAR/KA MULTIMEDIJA

 1. Računarska grafika i animacija
 2. Proizvodnja multimedijalnog sadržaja
 3. Audio i video tehnika
 4. Multimedijalne komunikacione tehnologije

ELEKTROTEHNILČAR/KA ENERGETIKE – novi program 2020-2021

ELEKTROTEHNILČAR/KA ENERGETIKE – stari program

 1. Električne mreže i dalekovodi
 2. Električne instalacije
 3. Elektrane i razvodna postrojenja
 4. Električna mjerenja
 5. Automatsko upravljanje

EKONOMSKI TEHNIČAR

Ispitni katalog za strucnu teoriju za OP EKONOMSKI TEHNICAR – Ishodi označeni crvenom bojom neće biti na ispittu

TEHNIČAR/KA MARKETINGA I TRGOVINE

 1. Marketing
 2. Menadžment u trgovini

PRAVNO ADMINISRATIVNI TEHNIČAR – stari program

 1. Poslovi pravnog prometa

ADMINISTRATOR

 1. Poslovna komunikacija i Birotehnika

AUTOELEKTRIČAR

 

MONTER TELEKOMUNIKACIONIH SISTEMA