ISPITNA PITANJA 2019-20

UPUTSTVO ZA IZRADU STRUČNOG RADA

ELEKTROTEHNIČAR/KA RAČUNARA

 1. Aplikativni softver i multimedija
 2. Baze podataka  –  Skripta za polaganje stručno-teorijskog predmeta
 3. Računarske mreže
 4. Programiranje

ELEKTROTEHNIČAR/KA MULTIMEDIJA

 1. Računarska grafika i animacija
 2. Proizvodnja multimedijalnog sadržaja
 3. Audio i video tehnika
 4. Multimedijalne komunikacione tehnologije

ELEKTROTEHNILČAR/KA ENERGETIKE

 1. Električne mreže i dalekovodi
 2. Električne instalacije
 3. Elektrane i razvodna postrojenja
 4. Električna mjerenja
 5. Automatsko upravljanje

EKONOMSKI TEHNIČAR – OPŠTI SMJER

 1. Računovodstvo

TEHNIČAR/KA MARKETINGA I TRGOVINE

 1. Marketing
 2. Menadžment u trgovini

PRAVNO ADMINISRATIVNI TEHNIČAR

 1. Poslovi pravnog prometa

ADMINISTRATOR

 1. Poslovna komunikacija i Birotehnika

AUTOELEKTRIČAR

 

MONTER TELEKOMUNIKACIONIH SISTEMA