RADOVI NA ADAPTACIJI PROSTORIJE U SUTERENU ŠKOLE

PREDMET: RADOVI NA ADAPTACIJI PROSTORIJE U SUTERENU ŠKOLE

OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPAKA JAVNE NABAVKE, ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA HITNE NABAVKE I UGOVOR O IZVRŠENJU GRAĐEVINSKIH RADOVA

PRELIMINARNA RANG LISTA UPISA U PRVI RAZRED, ŠKOLSKA 2019/20. GODINA

PRVI DAN UPISA 17.06.2019.

DRUGI DAN UPISA 18.06.2019.

TREĆI DAN UPISA 19.06.2019.

ČETVRTI DAN UPISA 20.06.2019.

PETI DAN UPISA 21.06.2019.

 

STATISTIKA NA KRAJU NASTAVNE 2018-19 GODINE

SPISAK ODLIČNIH UČENIKA NA KRAJU NASTAVNE GODINE

STATISTIKA NA KRAJU NASTAVNE GODINE

REZULTATI STRUČNI ISPITI – JUNSKI ISPITNI ROK 2019 GODINE

ELEKTROTEHNIČAR/KA RAČUNARA  STRUČNO TEORIJSKI PREDMET  –  STRUČNI RAD

ELEKTROTEHNIČAR/KA MULTIMEDIJA  STRUČNO TEORIJSKI PREDMET  –  STRUČNI RAD

ELEKTROTEHNIČAR/KA ENERGETIKE  STRUČNO TEORIJSKI PREDMET  –  STRUČNI RAD

EKONOMSKI TEHNIČAR  STRUČNO TEORIJSKI PREDMET  –  STRUČNI RAD

TEHNIČAR/KA MARKETINGA I TRGOVINE  STRUČNO TEORIJSKI PREDMET  –  STRUČNI RAD

PRAVNO ADMINISTRATIVNI TEHNIČAR I ADMINISTRATOR  STRUČNO TEORIJSKI PREDMET  –  STRUČNI RAD

AUTOELEKTRIČAR  STRUČNO TEORIJSKI PREDMET  –  STRUČNI RAD

ELEKTROINSTALATER  STRUČNO TEORIJSKI PREDMET  –  STRUČNI RAD

KONKURS ZA UPIS UČENIKA U I RAZRED

KONKURS ZA UPIS UČENIKA U I RAZRED  ZA ŠKOLSKU 2019/2020. GODINU

Dokumenta se podnose od 17.06. do 21.06.2019.godine od 8:00 do 14:00h

detaljno

STRUČNI ISPITI – JUNSKI ISPITNI ROK 2019 GODINE

Raspored polaganja stručno teorijskog predmeta i odbrane stručnog rada

ELEKTROTEHNIČAR/KA RAČUNARA  STRUČNO TEORIJSKI PREDMET  –  STRUČNI RAD

ELEKTROTEHNIČAR/KA MULTIMEDIJA  STRUČNO TEORIJSKI PREDMET  –  STRUČNI RAD

ELEKTROTEHNIČAR/KA ENERGETIKE  STRUČNO TEORIJSKI PREDMET  –  STRUČNI RAD

EKONOMSKI TEHNIČAR  STRUČNO TEORIJSKI PREDMET  –  STRUČNI RAD

TEHNIČAR/KA MARKETINGA I TRGOVINE  STRUČNO TEORIJSKI PREDMET  –  STRUČNI RAD

PRAVNO ADMINISTRATIVNI TEHNIČAR I ADMINISTRATOR  STRUČNO TEORIJSKI PREDMET  –  STRUČNI RAD

AUTOELEKTRIČAR  STRUČNO TEORIJSKI PREDMET  –  STRUČNI RAD

ELEKTROINSTALATER  STRUČNO TEORIJSKI PREDMET  –  STRUČNI RAD

SPISAK ODLIČNIH UČENIKA ZAVRŠNIH RAZREDA NA KRAJU NASTAVNE 2018/19 GODINE

SPISAK ODLIČNIH UČENIKA ZAVRŠNIH RAZREDA NA KRAJU NASTAVNE 2018/19

OBAVJEŠTENJE ZA UČENIKE ZAVRŠNIH RAZREDA

Obavještenje za redovne i vanredne učenike završnih razreda detaljnije

PLAN UPISA ZA 2019/20 ŠKOLSKU GODINU

FLAJER 1 STRANA

FLAJER 2 STRANA

VIDEO PREZENTACIJA

STATISTIKA NA KRAJU TREĆEG KLASIFIKACIONOG PERIODA 2018-19 ŠKOLSKE GODINE

SPISAK ODLIČNIH UČENIKA 

STATISTIKA