SAOPŠTENJE ZA UČENIKE – POČETAK ŠKOLSKE 2020/21.godine.

saopštenje – detaljno

NAKNADNI UPIS UČENIKA U PRVI RAZRED – RANG LISTA

14.08.2020. – 15:00h

15.08.2020. – 15:00h

16.08.2020. – 15:00h

17.08.2020. – 15:00h

JAVNE NABAVKE – ODLUKA I ZAHTJEV

ODLUKA

ZAHTJEV – 1 STRANA

ZAHTJEV – 2 STRANA

ZAHTJEV – 3 STRANA

ZAHTJEV – 4 STRANA

OBAVJEŠTENJE O ISHODU POSTUPKA JAVNE NABAVKE

UGOVOR O ISPORUCI

 

NAKNADNI KONKURS ZA UPIS UČENIKA U I RAZRED ZA ŠKOLSKU 2020/2021. GODINU

NAKNADNI KONKURS ZA UPIS UČENIKA U I RAZRED ZA ŠKOLSKU 2020/2021. GODINU

K O N K U R S ZA DODJELU STIPENDIJA ZA DEFICITARNE KVALIFIKACIJE ZA ŠKOLSKU 2020/2021. GODINU

K O N K U R S
ELEKTROINTALATER – 5 STIPENDIJA

MONTER ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE INFRASTRUKTURE – 5 STIPENDIJA

RANG LISTA UPISA UČENIKA U PRVI RAZRED

PRVI DAN UPISA – 29.06.2020. do 15:00h

DRUGI DAN UPISA – 30.06.2020. do 15:00h

TREĆI DAN UPISA – 01.07.2020. do 15:00h

RANG LISTA 02.07.2020.

STATISTIKA I ODLIČNI UČENICI NA KRAJU NASTAVNE 2019/2020. GODINE

STATISTIKA

ODLIČNI UČENICI

KONKURS ZA UPIS UČENIKA U I RAZRED ZA ŠKOLSKU 2020/2021. GODINU

KONKURS ZA UPIS UČENIKA U I RAZRED ZA ŠKOLSKU 2020/2021. GODINU

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA – REKONSTRUKCIJA DIJELA ŠKOLSKOG OBJEKTA

LINK ZA PREGLED/PREUZIMANJE

UGOVOR O IZRADI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

STRANA 1

STRANA 2

STRANA 3