KADAR ŠKOLE

Za školsku 2021-22 godinu

UPRAVA ŠKOLE

 1. Karličić Velibror – director
 2. Peković Miladin – pomoćnik direktora

 

PRAVNA SLUŽBA

 1. Otović Danka – sekretar
 2. Šebek Boško – računovođa

 

STRUČNI SARADNICI

 1. Nedović Tatjana – pedagog
 2. Šćekić Radmila – bibliotekar

 

AKTIV ZA CSBH JEZIK I KNJIŽEVNOST

 1. Šuković Danijela
 2. Novović Mila
 3. Sošić Zoran
 4. Đurović Ljiljana
 5. Španjević Milka

 

AKTIV ZA MATEMATIKU

 1. Drobnjak Ana
 2. Bubanja Danka – Zeković Stojan
 3. Božović Dijana
 4. Damjanović Danijela

 

AKTIV ZA ENGLESKI JEZIK

 1. Rabrenović Aleksandar
 2. Rakonjac Aleksandra
 3. Lakčević Slavka
 4. Ćinćur Jelena
 5. Vučinić Radmila
 6. Zejak Nataša

 

AKTIV ZA FIZIČKO VASPITANJE

 1. Šebek Zoran
 2. Šćepanović Igor
 3. Leković Bogdan
 4. Ćorović Nikola

 

AKTIV ZA OPŠTE PREDMETE

 1. Pavićević Dušica
 2. Šebek Rajka
 3. Ostojić Slađana
 4. Radojević Sanja
 5. Jovanović Bogić
 6. Alibašić Safeta
 7. Ćinćur Radomir

AKTIV ZA EKONOMIJU

 1. Lukač Tufo
 2. Rakonjac Milka
 3. Rudić Dubravka
 4. Veličković Valentina
 5. Veličković Branka
 6. Veličković Todo
 7. Ćorović Ranko
 8. Nedović Mirjana
 9. Šćekić Neda
 10. Purić Nikola
 11. Bulatović Dragana
 12. Vukadinović Ana
 13. Lasica Danijela
 14. Ćeranić Ilda
 15. Omerhodžić Tanja
 16. Maslovarić Tamara

AKTIV ZA PRAVO

 1. Lalević Ivka
 2. Čikić Ervina
 3. Drobnjak Milena

 

AKTIV ZA ELEKTROTEHNIKU I IT

 1. Dobardžić Aida – Gagović Slađana
 2. Dulović Leposava
 3. Radović Jelena
 4. Mahmutović Asim
 5. Ivezić Miodrag
 6. Rovčanin Vladan
 7. Obradović Bojana
 8. Karličić Danijela
 9. Grbović Senida
 10. Rakonjac Tanja
 11. Karadžić Marina
 12. Radović Gordana
 13. Rakonjac Vera
 14. Konatar Danko
 15. Radović Mira – Skoko Irfan
 16. Marković Dragan
 17. Simonović Dragan
 18. Šabanović Alen
 19. Obradović Miladin
 20. Džogović Enes
 21. Kovačević Andrija
 22. Cvijović Slobodan
 23. Kljajević Dragoslav
 24. Pajović Miodrag