NASTAVNI MATERIJAL

Za 2021/22 školsku godinu nastavni materijal za učenike se dijeli putem aplikacije Microsoft Teams, organizovanu po odjeljenjima.

INFORMATIKA – prvi razred

Vjezba 5 – ms excel

Vjezba 6 – ms excel