KONTAKT

ŽIRO RAČUN ŠKOLE: 520-22065-34 HIPOTEKARNA BANKA
Matični broj škole: 02088614
TELEFON: 050 486 620
EMAIL: skola@ees-bp.edu.me